LA SALUT DELS PROFESSIONALS DE LA SALUT

El trabajo de los profesionales requiere

“Cuidar, cuidarse, ser cuidado” 

(Leal)

Tots sabem que la salut es el més preuat dels bens, tot i que nomes podem reconèixer-ho quan la perdem.

Molt sovint trobem la paradoxa de que els professionals encarregats de cuidar la salut- entesa com biopsicosocial-, estan exposats, en tant que subjectes, a les mateixes o similars causes que determinen patir una o un altre malaltia, amb l’agreujant d´ haver de sostenir l’angoixa dels qui consulten, i trobar eines per a treballar.

En funció de la seva responsabilitat els equips de serveis socials, ensenyament i salut mental, reben encàrrecs i s’adrecen a aquelles persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i d’integració a la societat, manca d’autonomia personal, disminucions- físiques, psíquiques o sensorials- , problemes familiars o marginació social. Molt sovint, la seva responsabilitat consisteix en abordar casos amb poblacions d’alt risc que presenten molta complexitat tant psicopatològica com social.

.../... següent

© 2005 - Talaiar Salut. Tots els drets reservats.