.../... anterior

LA SALUT DELS PROFESSIONALS DE LA SALUT

En el camp de l’ensenyament, dels serveis socials i especialment en el de la salut mental, a diferencia d’altres àmbits en els que existeixen eines i/o estris avançats tecnològicament, el professional és ell mateix un instrument de treball..

Ara bé, d’una banda no tots els professionals solen estar formats per a treballar amb la subjectivitat i de l’altre la trobada continua amb el malestar , la pobresa, la malaltia, la mort, la violència i la bogeria, encara que formen part de la seva funció, produeixen un enorme desgast personal.

Tampoc les institucions estan molt interessades en cuidar aquesta eina, malgrat que els efectes del no tenir-la en compta son, a vegades, devastadores: baixes laborals, depressions, malalties diverses tant físiques com psíquiques i pertorbacions de la relació amb els altres (social), per citar algunes de les causes.

Com cuidar aquesta eina de treball, que té com objectius el promoure o el transmetre a d’altres el poder tenir cura de sí mateix?. Entenem que en la mida en que es doni una detecció precoç, cau la possibilitat de una millor resolució de les problemàtiques i una menor tendència a la cronicitat i per tant al patiment i a la malaltia.

.../... següent

© 2005 - Talaiar Salut. Tots els drets reservats.