.../... anterior

LA SALUT DELS PROFESSIONALS DE LA SALUT

Per tant en aquest camp proposem:

  • PREVENCIÓ, treballant sobre

  • LA TENSIÓ EN EL TREBALL: EL SINDROME DEL BURNOUT i LA SALUT DEL PROFESSIONAL: tensió produïda per la massificació en el camp assistencial; el patiment de pacients i família i la violència en el camp educatiu, entre d’altres motius.

  • EL TREBALL EN EQUIP I LA SALUT: En els equips, en tant que grups humans, es pot generar una dinàmica complexa que influeix en el comportament de cadascú dels subjectes que el composen.

  • EL PROFESSIONAL I LES INSTITUCIONS

  • LA FUNCIÓ DEL PROFESSIONAL: rols i funcions; demanda de la institució, a vegades en contraposició amb las plantejades per el professional o el equip.

 

© 2005 - Talaiar Salut. Tots els drets reservats.